LiderzyON

Osoby z niepełnosprawnościami dzielące się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą w celu motywowania oraz wsparcia innych osób z niepełnosprawnością będącymi na etapie wkraczania w samodzielność życiową oraz społeczną.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami wspierający innych rodziców i opiekunów swoją wiedzą oraz doświadczeniem w ich codziennym życiu, problemach i przeciwnościach. Rodzice wspierający innych rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na każdym etapie edukacji i rehabilitacji, kierujący się zrozumieniem poprzez własne rodzicielstwo.

Czcionka