Fundacja LiderON - wsparcie, edukacja, motywacja i zrozumienie

Fundacja LiderON prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami a w szczególności:

  • motywuje i wspiera młode i dorosłe osoby z niepełnosprawności do podejmowania aktywności zawodowej i społecznej,
  • udziela pomocy dzieciom i rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością w integracji społecznej, edukacji, rehabilitacji i uspołecznieniu,
  • wspiera na każdym etapie usamodzielniania dorosłe osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów
Czcionka